TOBBO KOMMUNIKATION

Världen är inte klar. Det finns mer att göra.

Strategiskt och engagerat – Praktiskt och lösningsorienterat

Världen är under större förändring än någonsin tidigare. Färre svälter, färre krigar och färre dör av sjukdomar. Allt fler i världen lever som ”medelklass”, vi lever allt längre och vi är jämlikare än någonsin förut.

Någonting gör vi rätt. Men vi gör inte allt rätt och det finns mycket goda skäl att inte slå sig till ro. Med en allt mer integrerad värld kommer det goda få spridning snabbare än någonsin förr.

Åsikter handlar ofta om tillhörighet. Man väljer åsikter utifrån sitt kulturella sammanhang och söker argument som stöder dem. Det är viktigare att vara lojal mot sin subkultur än att verkligen se problemet utifrån hur det verkligen är.

Om världens utmaningar är så allvarliga som det sägs borde vi sluta använda åsikter som intellektuella accessoarer. Allt måste kunna ifrågasättas och många älsklingar måste dödas. Genom att ompröva, utvärdera och tänka om kan man vara en del av verklig innovation.

Vårt företag kanske inte förändrar världen, men vi jobbar inte med konstruerade problem. Då blir resultatet verklig skillnad. I det lilla och i det stora.

Vi är bra på kommunikation i en ny medievärld. Vi lägger mycket arbete på research och analys och genomför kommunikationsaktiviteter i olika medier och sammanhang. Dels utvecklar vi egna kanaler, exempelvis webbplatser, poddcaster, böcker och kampanjer, dels jobbar vi med att skapa innehåll för andras kanaler.

Vi jobbar med opinionsbildning, kommunikation och information – både på strategisk och praktisk nivå.